logomonica

Kindertherapie

Hoe gaat het

Voor wie

Oudercursus

Voor moeders

De therapeut

Autisme

Hoeveel kost het

Waar is het

Pesten

De kunst van het natuurlijk bewegen:

Ons lichaam is gebouwd om te bewegen. Beweging is goed voor de mens. We zijn actief in bewegen bij het sporten. Het natuurlijke bewegen zoals dat eeuwen door de mens is gedaan is echter sterk verminderd; zeker in een stedelijke omgeving.

Deze workshop wilt u meenemen in het NATUURLIJKE BEWEGEN! Het doel van de workshop: Het weer bewust worden van natuurlijke bewegingen en het bewust kunnen toepassen van natuurlijk bewegen.
Voorbeelden van bewegingen zijn: Gezicht-oog-kaakbewegingen; schouder-arm-handbewegingen; hals-buik-rug-bekken bewegingen; been-voet bewegingen.
Waarom meer natuurlijk bewegen: Vroeger waren mensen de gehele dag bezig met bewegen om in het levensonderhoud te voorzien. Mensen liepen over de velden; verzamelden takken voor het vuur; wasten hun kleren in de beek; kneden deeg; verzorgden hun dieren. Maar ook droegen zij hun kinderen; zongen samen. Door weer te leren natuurlijk te bewegen komen we tot rust en ontspanning en stralen dat uit naar onze omgeving.

Kinderen en natuurlijk bewegen:
Kinderen voelen zich aangenaam in de omgeving van natuurlijk bewegende volwassenen. Het geeft hen een veilig gevoel en het gevoel dat ze oké zijn. Door weer het natuurlijke bewegen te leren zijn we in staat onze kinderen op een natuurlijke manier te helpen tot rust te komen en pijnlijke ervaringen te verwerken.
Ouder en kind: Het weer leren natuurlijk te bewegen door de volwassene met zijn of haar kind draagt bij aan een harmonieuze, natuurlijke band. Natuurlijk bewegen kun je leren!